ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണo തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ നടത്താം…

തിരുവനന്തപുരം :ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഇനിമുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ നടത്താം.
മുൻപ് ജില്ലാകളക്ടറുടെ അനുവാദത്തോടെ മാത്രമേ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടനിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ,എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസും പെർമിറ്റും നൽകാൻ കഴിയും..


ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ‍
Follow this link to join our
 WhatsApp group

ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനായി ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം
Follow this link to join our
 Telegram group